Strategisch BMW

Een centraal probleem is het terugdringen van het ziekteverzuim en de instroom in de WIO. Daarnaast vraagt de instroom van specifieke groepen in het arbeidsproces ook de nodige aandacht. Bedrijven zoeken naar middelen om de verzuimdrempel en de hervattingsdrempel in gunstige zin te beïnvloeden.

Het Bedrijfsmaatschappelijk Werk heeft gezien het beroepsspecifieke karakter de mogelijkheden om te werken aan de oorzaken van ziekteverzuim en lage arbeidsinzetbaarheid. De hulpverlening is o.a. gericht op herstel van verkeerde arbeidsverhoudingen en het oplossen van problemen die met de genoemde specifieke groepen medewerkers te maken hebben: de psychosociale hulpverlening.

Het Bedrijfsmaatschappelijk Werk werkt in de bedrijven in een veld van verschillende competitieve krachten. In veel gevallen is er sprake van concurrentie tussen disciplines. Het is nodig, dat het Bedrijfsmaatschappelijk Werk zich op strategische wijze een positie verwerft binnen het Sociaal Management, op grond van de noodzaak die door de bedrijfsleiding zelf wordt erkend.

Het Bedrijfsmaatschappelijk Werk zal strategisch te werk moeten gaan om zich sterk en blijvend te kunnen positioneren binnen arbeidsorganisaties. Een strategieproces, ontwikkeld door Bedrijfsmaatschappelijk Werkers en andere belanghebbenden, kan effect hebben als het weldoordacht en in goede afstemming met andere disciplines wordt uitgevoerd.

Wij kunnen u adviseren met de ontwikkeling van bruikbare strategieën om de psychosociale hulpverlening zo optimaal mogelijk te implementeren.

Voor meer informatie neemt contact met ons op.
Beukenberg 39
6438 GB Oirsbeek
adres
info@quantum-leap.nlemail
+31 (0)46 423 47 44telefoonnummer
+31 (0)6 22 77 61 34telefoonnummer yvonne
+31 (0)6 50 52 01 52telefoonnummer henk