Rouwverwerking

Wanneer een persoon iemand of iets dierbaars verliest, is het normaal dat dit rouw veroorzaakt. Rouw heeft alles te maken met loslaten van dat wat zo dierbaar was, of het nu gaat om mensen, dieren, voorwerpen en zaken zoals werk of functie. Bij rouw kunnen een aantal fasen of rites worden onderscheiden.

Kubler Ross benoemt er drie: Rite de Separation (afscheidingsrite), Rite de Marge (rite van de leegte) en Rite d’ Agregation (rite van de aanpassing). Het patroon wat te zien is, is vaak ten eerste ontkenning en/of verzet, daarna de leegte of depressie. Dan volgt de aanvaarding, waarna er weer een nieuw perspectief komt.

Wanneer er zich in dit natuurlijke proces blokkades voordoen, kan coaching uitkomst bieden, waarbij naast methodieken vanuit Systemisch werken, EMDR, NLP en NEI, ook rituelen en symbolen een belangrijke plaats vervullen. Hierbij wordt zeer sterk aangesloten op de belevingswereld en behoeften van de cliënt. Rouw is een proces en er wordt naar gestreefd om zo veel mogelijk het tempo van de cliënt aan te houden.
Beukenberg 39
6438 GB Oirsbeek
adres
info@quantum-leap.nlemail
+31 (0)46 423 47 44telefoonnummer
+31 (0)6 22 77 61 34telefoonnummer yvonne
+31 (0)6 50 52 01 52telefoonnummer henk