Producten


Hieronder vind je een overzicht van onze producten gerangschikt op Mens, Werk, Organisatie en Workshops.

Productenlijst

MENS:

Hypnotherapie Behandelmethode voor psychische en psychosomatische klachten
Traumaopvang Opvang en behandeling na traumatische ervaringen
Rouwverwerking Begeleiding bij het verwerken van verlies in de brede zin van het woord
Relatiecoaching Begeleiding bij vraagstukken binnen de relatie
Angstreductietraining Begeleiding bijhet verminderen van diverse angsten, zoals faalangst
Herstelcoaching Begeleiding bij ziekte door o.a. overspanning of burn-out
Effectiviteitstraining Begeleiding bij het vergroten van persoonlijke effectiviteit

lijn

WERK:

Loopbaanbegeleiding Coaching bij loopbaanvraagstukken en studiekeuzes
Outplacement Begeleiding bij het veranderen van functie en werkgever
Bedrijfsmaatsch.werk Begeleiding van personeel op (psycho)sociaal vlak
Leiderschapcoaching Vergroten van persoonlijk leiderschap in aansturing
Executive coaching Coachen en sparren voor management

lijn

ORGANISATIE:

Strategisch BMW Advisering hoe om te gaan met psychosociale vraagstukken
Vertrouwenspersoon Extern aanspreekpunt voor ongewenst gedrag
Vitaliteit advisering Advisering ter vergroting van duurzame inzetbaarheid
Intervisie Opzetten van intervisiebijeenkomsten voor o.a. teams
Beukenberg 39
6438 GB Oirsbeek
adres
info@quantum-leap.nlemail
+31 (0)46 423 47 44telefoonnummer
+31 (0)6 22 77 61 34telefoonnummer yvonne
+31 (0)6 50 52 01 52telefoonnummer henk