Leiderschapscoaching

Een leider is alleen een leider wanneer mensen door zijn invloed bereid zijn aan doelen te werken die niet altijd van meet af aan nastrevenswaardig voor hen leken. Een leider is iemand die niet bij voorbaat zijn macht inzet om doelen voor elkaar te krijgen. Hij heeft visie en overtuigingskracht waardoor hij in staat is op allerlei niveaus zijn boodschap over te brengen. Hij is sociaal vaardig en weet mensen enthousiast te maken voor zijn ideeën.

De algemene leiderschapseigenschappen die hiermee samenhangen zijn:
- analytisch vermogen
- overtuigingskracht
- sociale vaardigheid
- motiverend vermogen
Daarnaast is het van essentieel belang dat de leider voldoende kennis en ervaring heeft in de branche waarin hij/zij zich beweegt. Wanneer deze materiedeskundigheid niet aanwezig is, zal de visie van de leider van weinig waarde zijn en zal dit wantrouwen oproepen bij de medewerkers.

De coaching gaat er vanuit dat er voldoende materiedeskundigheid aanwezig is en leert u meer om vanuit kracht en niet vanuit macht te leiden. Deze coaching is altijd maatwerk.

Leidinggevenden hebben een dienende functie. Zij dienen degenen aan wie ze leiding geven. Zij doen dat door richting te geven aan inhoud en proces. Leidinggeven vraagt dus meer dan autonomie. Leidinggeven betekent dat men de autonomie van de ander stimuleert. Tijdens de coaching wordt geleerd wat leidinggeven werkelijk inhoudt. Duidelijk wordt hoe de leider zijn eigen persoonlijkheid kan hanteren als het belangrijkste instrument om zijn leidinggevende taak uit te voeren.
Beukenberg 39
6438 GB Oirsbeek
adres
info@quantum-leap.nlemail
+31 (0)46 423 47 44telefoonnummer
+31 (0)6 22 77 61 34telefoonnummer yvonne
+31 (0)6 50 52 01 52telefoonnummer henk