Intervisie

Wij bieden de mogelijkheid om binnen een aantal workshops intervisie voor afdelingen, organisaties of andere verbanden op te starten.
We inventariseren eerst wat precies de wensen zijn en de mogelijke blokkades die zich kunnen voor doen en stellen dan een plan van aanpak op.

Wat is intervisie?

Het doel van intervisie is om situaties en problemen in verband met je werk te verhelderen, door een gelijkwaardig gesprek met elkaar in een kleine groep volgens een bepaalde procedure en dan het soort situaties en problemen dat ontstaat door:
• Verschillen tussen mensen, die niet direct zichtbaar zijn
• Door je referentiekader, de manier waarop je tegen situaties aankijkt
• Je manier van communiceren, met name je blinde vlekken daarin
• Je patronen of onbewuste reacties, die je in de weg kunnen zitten


Intervisie is niet:

• Praten over onderwerpen, over inhoudelijke vragen: dat past meer in het werkoverleg of wanneer je advies vraag.
• Elkaar adviezen geven; elkaar goed bedoelde raad geven; op dit gebied werkt dat niet.
Je krijgt reacties als: Maar in mijn situatie ….. of Als jij die ander zo meemaakte ….
• Elkaar proberen te veranderen, elkaar feedback geven, bekritiseren, de kwaliteit van producten verbeteren.
Iedereen komt alleen met zaken die zelf zijn gekozen!

Intervisie is wel:

• Hardop denken
• Uitzoeken hoe je eigenlijk wilt staan in een situatie
• Probleem verhelderen voor jezelf
• Alternatieve manieren van zien zoeken
• Uitzoeken van je emoties ten aanzien van een persoon of situatie
• Dilemma’s verkennen
• Een plan van actie voor jezelf maken
• Nagaan waarom een plan of voornemen niet lukte zoals je wilde
• Uitzoeken om welke waarden en principes het eigenlijk gaat
• Elkaar bevragen naar emoties en referentiekaders.

Bij intervisie wordt uitgegaan van een aantal principes zoals bij voorbeeld:
• vertrouwelijkheid
• aanwezigheid
• bereidheid te uiten zich laten coachen

Er zijn een aantal procedures en werkwijzen die aangeleerd worden zodat het fenomeen van intervisie verankerd raakt binnen afdelingen en/of organisaties.

Voor meer informatie neem contact met ons op
Beukenberg 39
6438 GB Oirsbeek
adres
info@quantum-leap.nlemail
+31 (0)46 423 47 44telefoonnummer
+31 (0)6 22 77 61 34telefoonnummer yvonne
+31 (0)6 50 52 01 52telefoonnummer henk