Herstelcoaching

Met kandidaten die door ziekte uitvallen, wordt zo snel mogelijk contact opgenomen.
Tijdens de diagnosefase wordt gebruikt gemaakt van diverse technieken en vragenlijsten om onderliggende oorzaken van het uitvallen te onderzoeken. Hierna wordt samen met de kandidaat een plan opgesteld om het herstel dusdanig te bevorderen dat snelle reïntegratie mogelijk is.

Tijdens de begeleiding kan naast reguliere geneeskunde gebruik worden gemaakt van Systemisch werken, Pyrahealth, Loopbaanbegeleiding, NEI, NLP, homeopathie, energie en alle overige instrumenten die aansluiten bij de beleving van de klant.
De coach heeft een groot deel van de genoemde instrumenten in zijn bagage. Daarnaast beschikt hij/zij over een uitgebreid netwerk binnen en buiten het reguliere circuit waarin doorverwezen kan worden.

In eerste instantie kan dit product curatief ingezet worden, daarnaast wordt aandacht besteed aan de preventieve kant. Door de vele contacten kunnen tevens organisatieadviezen en trainingen gegeven worden met als doel het ziekteverzuim te verminderen.
Beukenberg 39
6438 GB Oirsbeek
adres
info@quantum-leap.nlemail
+31 (0)46 423 47 44telefoonnummer
+31 (0)6 22 77 61 34telefoonnummer yvonne
+31 (0)6 50 52 01 52telefoonnummer henk